Tittekant

Tittekant

Sy tittekant

Skjær stoff til tittekantene med bredde på 6/8”. Brett stoffet dobbelt med retten ut og stryk bretten. Tittekanten skal sys på retten av bakgrunnstoffet. Fest to tittekanter på motstående sider med nåler.

bilde

Sy fast tittekantene med sømmonn mindre enn 1/4”. Dette gjør at sømmene blir skjult når ytterkantene festes.

bilde

Nål fast tittekanter til de to siste sidene av bakgrunnstoffet. Disse to tittekantene legges oppå de første i hjørnene. Sy fast tittekanten med sømmonn mindre enn 1/4”.

bilde

Skjær til stoff til ytterkant og nål fast, rette mot rette, til to motstående sider av bakgrunnstoffet. Sy fast ytterkanten med sømmonn på 1/4”.

bilde

Stryk ytterkanten tilbake fra tittekanten. Nå er 1/8” av tittekanten synlig mellom bakgrunnstoffet og ytterkanten, og sømmen på tittekanten er skjult.

bilde

Renskjær lengden på ytterkantene før de to siste sidene av ytterkanten monteres.

bilde

Nål fast de to siste ytterkantene og sy fast med sømmonn på 1/4”. Stryk ytterkanten tilbake fra tittekanten.

bilde

bilde