Tekst på stor sirkel

Tekst på stor sirkel

Overføring av tekst til stor sirkel

Strekk ut og teip fast quilten til gulvet. (Her har jeg brukt et restestoff istedenfor en quilt.) Bruk markeringspenn som kan fjernes, feks en friksjonspenn. Marker midten med et kryss.

bilde

Mål radius i rett linje fra midten, og marker sirkelen med ca 5 cm mellomrom.

bilde

Legg så utover teksten, slik at den markerte buen på mønsteret følger markeringene på stoffet. Teksten kobles sammen i de punktene som er angitt med markører på mønsteret. Markørene er oppgitt i par, hvor begge punktene har samme nummer. Tegn av, og nummerer, disse koblingsmarkørene, for å forenkle sammenkobling med neste mønsterdel.

bilde

Teksten følger så fortløpende rundt sirkelen.

bilde

bilde

Den siste delen (Anno 2016) midstilles i den resterende åpningen i sirkelen. Denne delen har litt luft rundt seg, slik at overføringen kan tillate noe avvik. (Her er mønsteret lagt litt unna sirkelen for å vise markeringene.)

bilde

Her er den siste delen lagt oppå sirkelen, slik den vil bli tegnet av.

bilde

Cali hjelper til :-) bilde